Într-o scrisoare deschisă către Sinodul din Cipru, Mitropolitul Atanasie de Limassol punctează câteva erezii care vor fi adoptate la viitorul Sinod Pan-Ortodox din iunie 2016. Noi nădăjduim și ne rugăm că și alții îi vor lua exemplul și că vor lua parte în această problemă de o importanță extremă.

Articolul original: http://www.pravoslavie.ru/english/90619.htm

Într-o scrisoare, din care Agenția Știrilor Religioase Romfea.gr a publicat câteva fragmente, eminentul ierarh nu crede că e o problemă ca unitatea creștinilor să fie refăcută din moment ce, în opinia lui, aceasta niciodată nu s-a perturbat. Mai degrabă, creștinii aleg o cale diferită față de cea pe care o urmăm noi, cea originală a adevărului Ortodox.

Nu există biserici sau confesiuni. Mai degrabă ele s-au desprins din trupul Bisercii și trebuie considerați eretici și schismatici, spune eminența Sa, exprimându-și confuzia despre faptul că asemenea problemă importantă a fost ignorată.

Poziția eminenței Sale, care invocă dreptul fiecărui ierarh să își exprime opinia despre asemenea eveniment important, cu siguranță va cauza discuții și dezbateri
în Ortodoxie.

”Din moment ce, în acord cu regulamentele trimise nouă cu privire la organizarea și operațiunile Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, și în particular articolul 12, paragrafele 2 și 3, arată că avem dreptul de a ne exprima punctele noastre de vedere la Sinodul nostru local, eu, având conștiința examinată, propun smerit Sfântului Sinod al Bisericii noastre punctele de vedere și opiniile despre următoarele lucruri,” subliniază în scrisoarea sa Mitropolitul Athanasie.

În scrisoare, la care Romfea.gr a primit acces în totalitate, eminența Sa Atanasie vorbește despre textul din a cincea Conferință Preconciliară Pan-Ortodoxă ținută
în Chambesy în octombrie, numită ”Decizie - Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine,” care atestă următoarele:

”Sunt întru totul de acord cu primele trei articole ale textului. Totuși, în continuare, la articolul 4, am făcut următoarele observații:”Biserica Ortodoxă
tot timpul s-a rugat pentru unitatea tuturor” - Eu cred că asta înseamnă întoarcerea și unitatea cu Biserica a tuturor celor care s-au rupt de Ea, a ereticilor si
schismaticilor, odată ce și-au recunoscut ereziile și schismele și se leapădă de ele cu pocăință și sunt primiți - uniți - în Biserica Ortodoxă în concordanță cu învățăturile sfintelor canoane,” remarcă Eminența Sa Atanasie.

Eminența Sa continuă: ”Biserica Ortodoxă a lui Hristos niciodată nu a pierdut ”unitatea de credință și comuniunea Sfântului Duh” și nu acceptă teoria restaurarea unității a cei ”cărora cred în Hristos”, pentru că ea crede că unitatea a cei cărora cred in Hristos deja există în unitatea tuturor copiilor Ei botezați, unitatea dintre ei și unitatea lor cu Hristos, în credința Ei dreaptă, unde nu sunt prezenți eretici sau schismatici, motiv pentru care Ea se roagă pentru întoarcerea lor la Ortodoxie în pocăință.”

Eminența Sa își completează scrisoarea, din care Romfea.gr a publicat câteva fragmente, în felul următor: ”Eu cred că ceea ce este scris în articolul 5 privitor la
”unitatea pierdută a creștinilor” este greșit, pentru că Biserica ca popor a lui Dumnezeu, unit între el și cu capul Bisericii care e Hristos, niciodată nu a pierdut unitatea așadar nu este nevoie de a o descoperi sau de a o căuta, pentru că (unitatea) totdeauna a fost, este și va fi iar Biserica lui Hristos nu s-a oprit și nici nu se va opri din a exista.”

Eminența Sa Atanasie adaugă că ”ceea ce s-a întâmplat este că grupuri, oameni sau indivizi au părăsit trupul Bisericii și Biserica se roagă, și este necesar să se încerce prin misiune(propovăduire), ca toți să se întoarcă în pocăință la Biserica Ortodoxă prin demersul și hotărârile canoanelor. Cu alte cuvinte, nu există alte Biserici, doar erezii și schisme, ar trebui să vrem să fim mai preciși în definițiile noastre.”

”Expresia ’spre restaurarea unității creștine’ este incorectă deoarece unitatea creștinilor -membru al Bisericii lui Hristos- nu a fost niciodată ruptă, atât timp cât ei rămân uniți cu Biserica. Separarea de Biserică și despărțirea de ea s-au întâmplat de nenumărate ori ereziilor și schismelor, dar niciodată nu a fost pierdută unitatea interioară a Bisericii,” continuă Eminența Sa în scrisoare.

În altă parte, Eminența Sa Atanasie spune: ”Mă întreb de ce textul conține multiple referințe la ”Biserici” și ”Confesiuni”? Ce diferență și ce element ne permite să îi numim Biserici și Confesiuni? Care este o Biserică și care este o erezie sau care este un grup schismatic sau confesiune? Noi mărturisim o Biserică și că celelalte sunt schisme și erezii. Faptul de a da titlul de ”Biserică” comunităților schismatice și eretice este incorect teologic, dogmatic și canonic pentru că Biserica lui Hristos este una, punctat de altfel în Articolul 1, și nu ne putem referi la o comunitate schismatică sau eretică sau la un grup din afara Bisericii ca ”Biserică”.”

”La niciun punct acest text nu spune că singura cale care duce la unitatea cu Biserica este doar pocăința și întoarcerea ereticilor și schismaticilor la Biserica lui Hristos cea Una, Sfântă, Catolică(Universală, Sobornicească) și Apostolică , care, conform Articolului 1, este Biserica noastră Ortodoxă. Referința la ”înțelegerea tradiției Bisericii primare” dă impresia că există o diferență ontologică între Biserica primară a celor Șapte Sinoade Ecumenice și continuitatea naturală a aceleiași Biserici până în zilele noastre, și anume Biserica noastră Ortodoxă. Noi credem că nu există absolut nicio diferență între Biserica secolului 21 și Biserica secolului 1, pentru că una din însușirile Bisericii este așa cum mărturisim în Simbolul de Credință, și anume că este Apostolică,” a subliniat Mitropolitul Limmasolului.

Episcopul subliniază subsecvent că în Articolul 12, este dată impresia că ortodocșii
încearcă să restaureze dreapta credință și unitate, dând cauză unei perspective neacceptabile.

”Articolul 12 spune că scopul comun al dialogurilor teologice este ”restaurarea finală a unității în dreaptă credință și iubire”. Asta dă impresia că noi, ortodocșii, căutăm propria restaurare spre dreapta credință și unitatea dragostei, ca și cum am pierdut dreapta credință și căutăm să o descoperim prin dialoguri teologice cu heterodocșii. Susțin că această teorie este inacceptabil teologic pentru noi toți,” subliniază Mitropolitul Atanasie.

În altă parte, Eminența Sa exprimă obiecții textului, subliniind că ”referința textului la „Consiliul Mondial al Bisericilor” îmi dă oportunitatea să fac o plângere împotriva evenimentelor sincretiste ocazionale care au luat loc în el(CMB), dar și împotriva titlului, din moment ce numește Biserica Ortodoxă ca ”una dintre Biserici” sau o ramură a Bisericii care caută și se străduiește pentru realizarea Ei la Consiliul Mondial al Bisericilor. Pentru noi, totuși, Biserica lui Hristos este una și unică, așa cum mărturisim în Simbolul de Credință, și nu mai multe.”

Eminența Sa continuă: ”Perspectiva că apărarea credinței Ortodoxe autentice este garantată doar prin sistemul sinodal, ca fiind ”singura, competenta și finala autoritate în materie de credință” este exagerată și ignoră adevărul că multe sinoade, în istoria Bisericii, au învățat și expus învățături eretice și incorecte, iar poporul credincios a fost cel care le-a respins și ei au apărat credința Ortodoxă și au promovat Mărturisile Ortodoxe. Nicicun sinod fără poporul binecredincios, majoritatea Bisericii, și nici poporul fără sinodul episcopilor, nu este în stare să se numească Trupul lui Hristos și Biserica lui Hristos și să exprime corect experiența și învățătura Bisericii.”

Adresându-se Arhiepiscopului Ciprului și membrilor Sfântului Sinod, Mitropolitul Limassolului scrie: „Folosirea limbajului de lemn sau a insultelor nu poate fi făcută în enciclicele ecleziale de acest fel și nici nu cred că cineva își dorește folosirea acestor forme de expresii. Totuși, Adevărul trebuie exprima cu precizie și claritate, cu discernământ pastoral și dragoste autentică față de toți. Suntem datori și față de frații noștrii care se află în erezie sau schismă să fim sinceri cu ei, și cu dragoste și durere să ne rugăm și să facem tot posibilul să îi aducem în Biserica lui Hristos.

Cu smerenie consider că texte de așa importanță și prestigiu ca cele ale Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe trebuie formulate foarte atent, cu precizie teologică și canonică….