Pe 2 și 3 septembrie 2016, o Conferință a fost ținută la Tesalonic, Grecia. Conferința a fost numită “Ecologia integrală ca nou drum spre reconciliere” și a fost ținută “sub Marele Patronaj(ocrotire) a Sfinției Sale Papa Francisc, Sfinției Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și a Arhiepiscopului de Canterbury…”

În programa oficială a acestui eveniment se spune:”Miting-ul va fi alcătuit pe baza Enciclicei Laudato Si(2015) a Papei Francis și pe ‘Martorul Bisericii în Lumea Contemporană’(cunoscut ca documentul “Misiunile”) adoptat de Sinodul Pan-Ortodox din Iunie 2016, pentru a explora sensul și contribuirea lor în lumea contemporană.”

Aici sunt(câteva) excepții tulburătoare ale participanților ortodocși la acea stă Conferință:

1)”Pe baza ‘iconomiei Duhului Sfânt’ Dumnezeu nu folosește doar Biserica, dar și alte puteri lumești pentru misiunea Sa(missio dei) pentru salvarea umanității și a întregii creații. Dumnezeu în propriul Său sine este o viață de comuniune și implicarea lui Dumnezeu în istorie(și prin urmare responsabilitatea noastră religioasă) nu urmărește să transmită dogme sau dispoziții etice, ci să atragă umanitatea și creația, în general, în această comuniune în însăși viața lui Dumnezeu.”-Doctor Petros Vassiliadis

2)”Timpurile în care trăim par a fi de neuitat și semnificative din punct de vedere istoric, deoarece pentru prima dată, de la începutul relațiilor inter-creștine din secolul trecut, se pare că un acord ecumenic uimitor a tuturor Bisericilor Evangheliste, Anglicană, Romano-Catolică si Ortodoxă chiar există, fiind interpretate(obligațiile) atât în modul ’semnele vremurilor’ și interdependența schimbărilor sociale, politice, economice, spirituale și mediului înconjurător este recunoscută, cât și în sensul responsabilității în ceea ce privește obligațiile curente și hotărârea pentru acțiunea comună pentru a preveni cauzele cât și pentru evitarea oricărui rezultat distructiv a situației prezente în ‘casa comună’ e demonstrată”-Stylianos Tsompanidis

3)”Documentul sinodal ortodox este o prezentare scurtă într-un stil dorianale vizualizărilor exprimate în discursurile variate ale Patriarhului Bartolomeu.
Pe scurt, toate tradițiile creștine încet, dar sigur, încep să fie implicate în două aspecte interdependente: ecologie și economie, amândouă rezultând din
cuvântul grec oikos(familie,gospodărie) și amândouă duc în mod inerent spre noțiunea de comuniune(koinonia).”-Doctor Petros Vassiliadis

4)”Curenta acceptare ecumenică a urgenței de protecție a mediului înconjurător și abordarea integrantă a ecologiei de mare întindere este motivul participării Bisericilor Ortodoxe la consultațiile și activitățile Mișcării Ecumenice care(motivul) pare să fie o mare oportunitate pentru întreaga lume creștină din fiecare tradiție și pentru fiecare nivel ca să participe la lupta în favoarea lumii întregi, și să îi pună proclamațiile în practică, fiecare în spiritul devenirii unui participant important și a devenirii unui ambasador necesar pentru schimbări radicale. Acest efort ecumenic creștin comun, când inițiat din dragostea lui Dumnezeu pentru întreaga creație și determinat de principiile Împărăției Sale, dovedește a fi o adevărată școală ecumenică și o cale dinamică pentru a ajunge la reconcilierea și unitatea Bisericii și a lumii întregi.”-Stylianos Tsompanidis

Ei bine, pentru punctul de vedere al site-ului Australia Ortodoxa, noi nu avem aceeași interpretare legată de “semnele vremurilor” ca a lor.